Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2016-06-23 12:00

W dniu 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

...............

Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

2016-06-20 12:00

W dniu 20 czerwca br. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu podpisał porozumienie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej.

...............

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

2016-06-30 12:00

W dniu 30 czerwca br. Klaster podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój przedsiębiorczości

i sieci współpracy Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 54 140,00 zł

...............