Rewizyta Zarządu TGZ BAUTZEN na Politechnice Wrocławskiej

2015-09-22 12:00

Zarząd TGZ Bautzen (Parku Technologicznego) uczestniczył w spotkanu studyjnym rozganizowanym przez zarząd KLastra Cinnomatech na Politechnice Wrocławskiej. Wizyta niemiechkich kooperantów była rewizytą, której celem było określenie wspólnych działań w ramach programów międzynarofdowych INTERREG i HORYZONT 2020.

...............

Klaster na spotkaniu dotyczącym "Finansowania przemysłu w programach badawczo-rozwojowych”

2015-05-27 12:00

Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej zaprasza na spotkanie „Finansowanie przemysłu w programach badawczo-rozwojowych”, które odbędzie się 27 maja 2015 r. we Wrocławiu w budynku B-4 przy ul. Łukasiewicza 5.

...............

Rewizyta w TGZ w Bautzen

2015-04-21 12:00

Poczas wizyty w TGZ Bautzen Innovation Centre organizowanej przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zarząd Klastra podpisał list intencyjny o wzajemnej współpracy.

...............