Wykształceni technologią – Patronat Klastra

Od umiejętności i aktualności wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw. Wychodząc z tego założenia, stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju realizuje projektpt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”.

...............

Rejestracja Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Niezmiernie miło jest nam wszystkich poinformować, że Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w dniu 02 marca 2012 r. nabyło osobowość prawną i od tego też momentu może prowadzić działalność w pełnym zakresie, a także musi wykonywać wszystkie obowiązki publicznoprawne.

...............

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. objął patronatem projekt „Kluczowy Stażysta”

Miło nam poinformować, że Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. objął patronatem projekt „Kluczowy Stażysta” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

...............