W dniu 21 września br. Zarząd Klastra uczestniczył w spotkaniu w Ambasadzie Norwegii w Warszawie.

2016-09-21 12:00

Spotkanie dotyczyło współpracy z Klastrami Norweskimi. Ponadto na spotkaniu przedstawione zostały możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Horyzont 2020.

...............

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2016-06-23 12:00

W dniu 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

...............

Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

2016-06-20 12:00

W dniu 20 czerwca br. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu podpisał porozumienie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej.

...............