Rejestracja Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Niezmiernie miło jest nam wszystkich poinformować, że Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w dniu 02 marca 2012 r. nabyło osobowość prawną i od tego też momentu może prowadzić działalność w pełnym zakresie, a także musi wykonywać wszystkie obowiązki publicznoprawne.

Siedziba stowarzyszenia mieści się na ul. Wystawowej 1 w budynku IASE. Prezesem Zarządu jest Pan Jarosław Chrobot, a organ nadzoru stanowi Komisja rewizyjna, w skład której wchodzą:

 • Pani Jolanta Golda
 • Pan Franciszek Januszkiewicz
 • Pan Tadeusz Matusewicz
Celem stowarzyszenia jest:
 1. stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.
 2. zwiększenie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w wytwarzaniu.
 3. zapewnienie przepływu informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia
 4. wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz jednostek naukowo - badawczych
 5. tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz usług o innowacyjnym charakterze
 6. promocja polskiego przemysłu wytwórczego
 7. promocja marki stowarzyszenia
 8. stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju innowacyjności przemysłu wytwórczego poprzez tworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej.

 

Zdjęcia

 • -