Wykształceni technologią – Patronat Klastra

Od umiejętności i aktualności wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw. Wychodząc z tego założenia, stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju realizuje projektpt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”.

Jest on skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych i centrów kształcenia praktycznego.

Założeniem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących na kierunkach: mechanik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych.

Programy będą opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli, we współpracy z przedsiębiorcami z branż odpowiadających ww. obszarom kształcenia. Dzięki temu będą niejako „szyte na miarę”, w ten sposób przyczyniając się do integrowania systemu kształcenia z rynkiem pracy.

Od września 2012 do grudnia 2013 nauczyciele wezmą udział w zajęciach instruktażowych w wyspecjalizowanych ośrodkach, a także odbędą staże w przedsiębiorstwach stosujących najnowsze technologie i urządzenia.

Ponieważ projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim jest bezpłatny.

Uczestnicy spoza miejsc organizacji zajęć będą mieli możliwość otrzymania zakwaterowania.

Organizator zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli do zgłaszania udziału w projekcie.

Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja br.

Szczegóły na stronie www.nauczyciel-technologie.pl

Zdjęcia

  •  -