Bezpłatne szkolenie z obsługi maszyn CNC i rysunku technicznego-"Operatywni specjaliści"

2014-02-05 12:00

Zakład, który udostępni swoje maszyny na szkolenie ma możliwość uzyskania z tego tytułu wynagrodzenia.

Każdy pracownik zakwalifikowany do projektu zostanie objęty szkoleniem z zakresu pracy na stanowisku Operatora Maszyn CNC, na co składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, łącznie 184 godziny na osobę.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładów (40 godzin lekcyjnych po 45 minut) podczas których kursanci posiądą ogólną wiedzę o obróbce i skrawaniu, używanych materiałach, metodach i jakości, a także z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zajęcia praktyczne odbywają się w formie ćwiczeń 120 godzin i zawierają:
• instruktaż wstępny,
• przygotowanie materiałów,
• projektowanie,
• dobór materiałów,
• ćwiczenia z wykonywania obróbek.

Ponadto odbędzie się kurs czytania Rysunku Technicznego (teoria – 24 godziny lekcyjne po 45 minut), zawierający następujące zagadnienia:
• dokumentacja technologiczna i konstrukcyjna,
• budowa rysunków technicznych,
• zasady rzutowania i wymiarowania.

Kursy kończą się egzaminem zewnętrznym. Każdy pracownik z pozytywnym wynikiem otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Przedsiębiorstwo nie dokonuje żadnych płatności za szkolenie. Koszty szkoleń są rozliczane na podstawie oświadczenia o wynagrodzeniu oddelegowanego na szkolenie pracownika/ków.
Oznacza to, że po zakończeniu szkolenia przedsiębiorstwo przedstawia oświadczenie (wg wzoru określonego przez projektodawcę) potwierdzające, że pełny koszt wynagrodzenia pracownika ponoszony przez pracodawcę (czyli tzw. brutto brutto) w okresie uczestnictwa pracownika na kursie pokrywa koszt tego kursu wymagany jako wkład prywatny przedsiębiorstwa. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wkład prywatny wynosi 20% kosztów szkolenia, a w przypadku średniego przedsiębiorstwa 30% kosztów szkolenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.operatywnispecjalisci.org.pl

Jeżeli zechcieliby Państwo oddelegować na szkolenie swoich pracowników lub przeprowadzić takie szkolenia we własnych zakładach to prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem szkoleń:
Paweł Cycuła
Kierownik projektu "Operatywni specjaliści"
pcycula@wp.pl
tel. 514 117 515

Zdjęcia

  •  -