Warsztaty, pokazujące praktyczne sposoby wyceny technologii, know- how, patentów; wskazujące takie metody wyceny, jakie stosowane są w krajach UE i USA i rekomendowane są przez ekspertów WIPO

2014-01-31 12:00

Szkolenie prowadzi Andrzej Półkoszek, autor licznych wycen wnip, w tym patentów, prac badawczo- rozwojowych, licencji, znaków towarowych i znanych polskich marek, a także przedsiębiorstw i ich analiz ekonomiczno-finansowych. Ukończył Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Szkołę Biznesu Politechnik Warszawskiej - kurs MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy.


W podobnej konwencji realizowane jest szkolenie
KONTRAKT LICENCYJNY – OPTYMALIZACJA DLA POTRZEB KOMERCJALIZACJI WIEDZY
To rzeczowa i praktyczną analiza ekonomiczno-finansowych uwarunkowań transferu know-how do biznesu. Merytoryczne zagadnienia omawiane są przez pryzmat przygotowanych wcześniej przykładów i ćwiczeń. Wykorzystywany system analityczny podpowiada uczestnikom określoną procedurę, co pozwala przeanalizować więcej przypadków nawet przez osoby o słabszej biegłości tematycznej.

Zapraszamy zatem do wspólnej pracy nad usprawnieniem działań komercjalizacyjnych wg preferowanych przez Państwa tematów szkoleń.

Opisy programów szkoleń dostępne są w linkach przy ww. tytułach oraz na stronie www.bomis.pl.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom. 665 484 888, a także adresem e-mail: bomis@bomis.pl.

Zdjęcia

  •  -