Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

2016-06-20 12:00

 Wzajemna współpraca dla realizacji której Strony zawierają niniejsze Porozumienie może w szczególności polegać m. in.na :

  • inicjowaniu i wspólnej realizacji projektów mających na celu rozwój przedsiębiorstw zgromadzonych w ramach Klastra i DAWG
  • podejmowaniu działań na rzecz podejmowania badań nad innowacjami
  • organizacji konferencji i spotkań dla przedsiębirców dotyczących wspólnych obszarów działania
  • aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania, w szczególności z funduszy europejskich (perspektywa 2014-2020) celem finansowania wspólnych projektów