Zaproszenie na spotkanie „Rozwój sieci współpracy ponadregionalnej na obszarze Polski – pogłębianie skutecznej współpracy z organizacjami klastrowymi z Województwa Lubuskiego”

2016-11-28 12:00

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Szymanowskiego 7.

Tematem spotkania jest "Zastosowanie inteligentnych rozwiązań energooszczędnych. Możliwości współpracy klastrów energetycznych i przemysłowych"

Ramowy Program Spotkania

12.00 - 12.30 – przyjazd uczestników spotkania, powitalna kawa;

12.30 – 12.45 – przywitanie uczestników spotkania;

12.45 – 14.00 – prezentacje klastrów;

14.00 – 15.00 – referat wprowadzający;

15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa;

16.00 – 18.00 – merytoryczne prezentacje Klastrów;

18.00 – 19.30 – panel dyskusyjny;

19.30 – 20.00  - podsumowanie i zakończenie spotkania;