Udział Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w Misji gospodarczej w Brześciu na Białorusi

2017-04-18 12:00

Wspólne projekty biznesowe, ułatwienia w wymianie handlowej i współdziałanie przy wdrażaniu nowych technologii i innowacji zakłada porozumienie podpisane w Brześciu na Białorusi, podczas misji gospodarczej przedsiębiorców i samorządowców z Dolnego Śląska. Jego sygnatariuszami są Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz administracja białoruskiej Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć. Misja zorganizowana została wspólnie przez DAWG i UMWD.
Nasza misja skoncentrowana była na możliwościach eksportowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy Brześć. Odwiedziliśmy zlokalizowane tam zakłady m.in. Black Red White i Profile VOX – jedne z kilkunastu w strefie z polskim kapitałem. Naszych przedsiębiorców interesuje to miejsce jako otwierające drogę do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej-180 milionowego rynku zbytu.
Podpisane przez DAWG porozumienie umożliwi m.in. wymienię informacji o firmach zainteresowanych importem i eksportem, wspólną organizację i udział na zasadach partnerstwa
w targach, giełdach branżowych i konferencjach. Dolnośląscy przedsiębiorcy będę też mogli korzystać z ułatwień w procedurach wizowych i niezwłocznie mają być informowani o zmianie białoruskich przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki międzynarodowej.

Zdjęcia

  •  -
  •  -