Spotkanie organizacyjno-informacyjne Klastra CINNOMATECH

2018-06-12 06:00

 header2.jpg 800x305 37kB
ZAPROSZENIE
dla wszystkich firm
na spotkanie informacyjno-organizacyjne 

oraz

również dla firm stowarzyszonych na
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 na Politechnice Wrocławskiej
przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław,
budynek B-4, sala 2-41, 
 
 

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 10.00

0) Rejestracja uczestników
Czas: 20 minut

godzina 10.20

1) Druk 3D w przemyśle od pomysłu do wdrożenia

dr Krzysztof Nowak,  3D Center
Czas: 20 minut,

godzina 10.40

2) 3YOURMIND - Rozwiązania dla druku 3D w przemyśle

Krystian Pawełczyk, Key Account Manager 3YOURMIND sp z o.o.

Czas: 20 minut,

godzina 11.00

3) Prezentacja możliwości współpracy Katedry K3 w obszarach:

 • Modelowanie i analiza (również symulacyjna) systemów
 • Reorganizacja/usprawnianie oraz projektowanie systemów produkcyjnych
 • Analiza systemów transportowych
 • Analiza organizacji sieciowych i wirtualnych (klastry, sieci przemysłowe, itp.)
dr Sławomir Susz
Czas: 20 minut,

godzina 11.20

4) Możliwości współpracy nauki z biznesem w ramach Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

dr inż. Waldemar Grzebyk, Dyrektor Biura IATI,
Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
Czas: 20 minut,

godzina 11.40


5) “Jak wykorzystać niemieckie organizacje oraz doświadczenie niemieckich firm aby odnieść sukces w Niemczech”

Łukasz Jankowski,
Kierownik Projektów Międzynarodowych, DREBERIS Sp. z o.o., Federacja BVMW

Czas: 20 minut,


godzina 12.00

6) “aktualna sytuacja na rynku energetycznym”

Katarzyna Jewstrat - INNPACT sp z o.o.

Czas: 15 minut,

Przerwa kawowa: 12.15-12.45


Walne zgromadzenie:

godzina 12.45-14.00

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie ZwyczajnegoWalnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZwyczajnegoWalnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klastra za rok 2017,
 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2017 roku, omówienie dostępnych środków na wsparcie B+R, obszaru proinnowacyjnego i usług doradczych (bon na innowacje do 400tyś PLN, grant na doradztwo 50tyś PLN, przy dofinansowaniu 85%),
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 8. Wybory  i uzupełnienie składu komisji rewizyjnej,
 9. Wybory i uzupełnienie składu zarządu Klastra,
 10. Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2018 i 2019,
 11. Wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 20.06.2018 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl
 
Z poważaniem,
Zarząd Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu 

 

 footer2.jpg 800x158 19kB