Spotkanie inicjujące projekt INVERTEC na Politechnice Wrocławskiej (Kick-off Meeting)

2018-05-14 12:00

W dniu 14.05.2018 doszło do spotkania rozpoczynającego projekt na Politechnice Wrocławskiej (Kick-off Meeting) w ramach walnego zgromadzenia członków Klastra Cinnomatech, w trakcie którego zaprezentowano założenia projektu oraz przeprowadzono dyskusję nad proponowanymi demonstratorami projektowymi.

W ramach zadania zatrudniono personel odpowiedzialny za zarządzanie konsorcjum projektowym oraz wewnętrzną komunikacją. Sporządzono komplet materiałów promocyjnych (rollup oraz ulotki informacyjne) zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do zasad promocji oraz oznakowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na rzecz opracowywania i publikowania materiałów rozpowszechniających wyniki projektu ustalono infrastrukturę komunikacyjną. Skonfigurowano serwer projektu, na którym zainteresowane podmioty mają dostęp do prezentacji na temat badań i wyników osiągniętych w projekcie.

20180514_133957.jpg 4032x2268 2681kB      kickoff-pwr.jpg 4032x2268 3037kB

Zdjęcia

  •  -
  •  -