Spotkanie online inicjujące projekt SMARTMEMBRANE (Kick-off Meeting)

2020-03-05 12:00

Drodzy Partnerzy projektu,

na początku chciielibyśmy podziękować Wam za ostatnie dyskusje i wkład. Z większością partnerów projektu omówiliśmy szczegóły spotkania inauguracyjnego.

Spotkanie odbędzie się 07.04.2020 (wtorek) w godzinach od 13 do 14. Do tego celu wykorzystamy platformę Webex. Dane dostępowe do spotkania przesłane zostaną osobnym mailu.

Na samo spotkanie inauguracyjne zaplanowane są następujące punkty:

  • Powitanie i przedstawienie głównego celu "SmartMembrane" (R. Stanik),
  • Krótkie przedstawienie partnerów i ich zadań w projekcie (każdy z partnerów),
  • Zdefiniowanie wymagań i zaangażowanie Komitetu Użytkowników Branżowych (R. Stanik, każdy z partnerów),
  • Aktualny stan prac i kolejne kroki (każdy z partnerów).