CINNOMATECH: Zaproszenie na spotkanie informacyjne i Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2020-06-10 12:00
ZAPROSZENIE
na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zarząd Klastra podjął uchwałę, by Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przeprowadzić zdalnie (uchwała Zarządu 1/6/2020 w załączniku)
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

dnia 25.06.2020 r o godzinie 10.00,
drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania do konferencji zdalnych ZOOM
 
dostęp do platformy konferencyjnej:
za pomocą poniższego linku:
lub poprzez logowanie przez stronę:
https://zoom.us/join
konferencja ID: 960 1003 1345
Hasło: klaster

Temat: Klaster CINNOMATECH
czas: Jun 25, 2020 10:00 AM Warsaw
podczas pierwszego logowania należy zainstalować aplikację, czy to na komputer wyposażony przynajmniej w mikrofon, czy na urządzenie przenośne i wyrazić wszystkie zgody.
Następnie przejść do powyższego maila i kliknąć powyższy link lub Join Meeting [dołącz do konferencji] jeżeli aplikacja wcześniej była już zainstalowana.
Testowo można zalogować się do platformy w każdej chwili klikając w powyższy link. Jest ona otwarta cały czas.

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 10.00
0) Rejestracja uczestników + kwestie techniczne związane z połączeniem
Czas: 10 minut

godzina 10.10
1) Aktualne działania w Klastrze, min:
‐‐ poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług,
‐‐ omówienie pozyskanego projektu CORNET 27 - SmartMembrane z Politechniką Warszawską i    Technische Universität Dresden (Niemcy)   
‐‐ utworzenie zespołu do realizacji projektów B+R,
‐‐ wyjście do przemysłu z usługami prorozwojowymi,
‐‐ omówienie wniosków po spotkaniach targowych MACH-TOOL Poznań 2019

Paweł Hofman
Czas: 15 minut,

godzina 10.25
2) Bieżący postęp prac w ramach prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet "Technologia wytwarzania kompozytów zoptymalizowanych pod kątem obciążeń InverTEC"

dr inż. Mariusz Frankiewicz - Politechnika Wrocławska
Czas: 15 minut,

godzina 10.40
Przerwa na ponowne połączenie. W celu przelogowania sesji w oprogramowaniu ZOOM

 
Walne zgromadzenie:

godzina 10.40-11.20

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  Klastra za rok 2019

6.      Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2019 i 2020 roku

7.     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu

8.     Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia       

9.     Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2019 i 2020

10.   Wolne wnioski

11.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania