CINNOMATECH: Zaproszenie na spotkanie informacyjne i Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2021-06-30 11:00
ZAPROSZENIE
na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zarząd Klastra podjął uchwałę, by Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przeprowadzić zdalnie (uchwała Zarządu 1/6/2020 w załączniku)
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

dnia 30.06.2021 r o godzinie 11.00,
drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania do konferencji zdalnych ZOOM
 
dostęp do platformy konferencyjnej:
za pomocą poniższego linku:

Temat: Klaster CINNOMATECH
czas: Jun 30, 2021 11:00 AM Warsaw
podczas pierwszego logowania należy zainstalować aplikację, czy to na komputer wyposażony przynajmniej w mikrofon, czy na urządzenie przenośne i wyrazić wszystkie zgody.
Następnie przejść do powyższego maila i kliknąć powyższy link lub Join Meeting [dołącz do konferencji] jeżeli aplikacja wcześniej była już zainstalowana.
Testowo można zalogować się do platformy w każdej chwili klikając w powyższy link. Jest ona otwarta cały czas.

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 11.00
0) Rejestracja uczestników + kwestie techniczne związane z połączeniem
Czas: 10 minut

godzina 11.10
1) Aktualne działania w Klastrze, min:
‐‐ poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług,

‐‐ wprowadzenie do projektu CORNET 27 - SmartMembrane z Politechniką Warszawską i Technische Universität Dresden (Niemcy)

-- wprowadzenie do projektu Cornet 29 - Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej (CoFoMag) prowadzonego wraz z
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Polska oraz
European Association of Sheet Metal Working (EFB), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (Leibniz IPF), Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU (Fraunhofer IWU), Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentum für Material- und Küstenforschung (HZG) – Niemcy

‐‐ utworzenie zespołu do realizacji projektów B+R,
‐‐ wyjście do przemysłu z usługami prorozwojowymi,
‐‐ omówienie zakresu współpracy pomiędzy  Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) oraz Klastrem

-- promocja na Targach Poznańskich ITM oraz Targach Kompozyt Expo w Krakowie (proponowane stoisko targowe Klastra wraz z Partnerami oraz Firmami zrzeszonymi w Klastrze)


Paweł Hofman
Czas: 15 minut,

godzina 11.25
2) Bieżący postęp prac w ramach prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet "Technologia prasowania z wykorzystaniem inteligentnej membrany dla wydajnej produkcji wyrobów kompozytowych o dużej różnorodności - Cornet 27"

dr inż. Bartlomiej Przybyszewski - Politechnika Warszawska
dr inż.  Rafał Stanik - Technische Universität Dresden

Czas: 35 minut,

godzina 12.00

3) KICKOFF-MEETING -  Ramy oraz zakres  prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet "Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej (CoFoMag) - Cornet 29"

dr inż. Lech Kwiatkowski
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

mgr inż. Rafał Lutze
p.o. Kierownika Zakładu
Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych

Czas: 35 minut,

 
Walne zgromadzenie:

godzina 12.40-13.40

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  merytorycznego  Klastra za rok 2020
 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2020 i 2021 roku
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu
 8. Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
 9. Uzupełnienie Komisji rewizyjnej o kandydaturę nowego kandydata.
    (możliwość zgłaszania kandydatur kandydatów na zebraniu)
 10. Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2021 i 2022
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 28.06.2021 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl
 
Z poważaniem,
Zarząd Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu -
Paweł Hofman, Jacek Jurczak, Kamil Krot