Aktualności

Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod budowę biurowca i hali modułowej Dolnośląskieg

Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod budowę biurowca i hali modułowej Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki odbyła się w środę – 11 lipca 2012 r., na działce przy ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Nadzorczej, Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Gospodarzem był zarząd DPIN w składzie prof. Edward Chlebus – Prezes Zarządu, Lidia Ciesielska – Wiceprezes Zarządu i Lilla Jaroń – Wiceprezes Zarządu.

...............

Wizyty Zarządu Stowarzyszenia u członków Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Celem wizyt u przedsiębiorców należących do klastra było pozyskanie informacji do sporządzenia raportu zawierającego opis usług klastra – jako zbioru ogólnych i specjalistycznych kompetencji oraz potrzeb gospodarczych członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH.

...............

Dofinansowanie zadania publicznego

Uchwałą nr 2212/IV/12 z dnia 8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r.

...............

Wykształceni technologią – Patronat Klastra

Od umiejętności i aktualności wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw. Wychodząc z tego założenia, stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju realizuje projektpt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”.

...............

Rejestracja Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Niezmiernie miło jest nam wszystkich poinformować, że Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w dniu 02 marca 2012 r. nabyło osobowość prawną i od tego też momentu może prowadzić działalność w pełnym zakresie, a także musi wykonywać wszystkie obowiązki publicznoprawne.

...............

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. objął patronatem projekt „Kluczowy Stażysta”

Miło nam poinformować, że Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. objął patronatem projekt „Kluczowy Stażysta” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

...............