Aktualności

Wizyta delegacji przedsiębiorców z Turcji w ramach programu ERASMUS +

2016-10-24 12:00

w dniach 17-21.10 br. odbyła się wizyta delegacji przedsiębiorców z Turcji w ramach programu ERASMUS + pn. MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0.

...............

W dniu 21 września br. Zarząd Klastra uczestniczył w spotkaniu w Ambasadzie Norwegii w Warszawie.

2016-09-21 12:00

Spotkanie dotyczyło współpracy z Klastrami Norweskimi. Ponadto na spotkaniu przedstawione zostały możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Horyzont 2020.

...............

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2016-06-23 12:00

W dniu 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

...............

Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

2016-06-20 12:00

W dniu 20 czerwca br. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu podpisał porozumienie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej.

...............

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

2016-06-30 12:00

W dniu 30 czerwca br. Klaster podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój przedsiębiorczości

i sieci współpracy Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 54 140,00 zł

...............

Podpisanie Listu Intencyjnego

2016-03-08 12:00

W ramach wspólnych działań i kooperacji dnia 8 marca 2016r. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH podpisał list intencyjny z Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej.

...............