Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2016-06-23 12:00

W dniu 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

...............

Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

2016-06-20 12:00

W dniu 20 czerwca br. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu podpisał porozumienie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej.

...............

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

2016-06-30 12:00

W dniu 30 czerwca br. Klaster podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój przedsiębiorczości

i sieci współpracy Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 54 140,00 zł

...............

Podpisanie Listu Intencyjnego

2016-03-08 12:00

W ramach wspólnych działań i kooperacji dnia 8 marca 2016r. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH podpisał list intencyjny z Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej.

...............

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klastra CINNOMATECH

2015-12-03 12:00

3 grudnia 2015 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Klastra CINNOMATECH wybrano nowy zarząd Klastra powołując na członków zarządu odpowiednio:

  • Pawła Hofmana - na Prezesa Klastra
  • Jacka Jurczaka - na Wiceprezesa Klastra
  • Kamila Krota - na Wiceprezesa Klastra
...............

Klaster na 22 Polsko-Czesko-Niemieckiej Kooperacji Firm

2015-11-19 12:00

19 listopada Klaster CINNOMATECH uczestniczył w 22 Polsko-Czesko-Niemieckiej Kooperacji Firm, która odbyła się w hotelu Mercury w Jeleniej Górze. Organizatorem spotkania była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

...............