Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

2016-06-20 12:00

W dniu 20 czerwca br. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu podpisał porozumienie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej.

...............

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

2016-06-30 12:00

W dniu 30 czerwca br. Klaster podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój przedsiębiorczości

i sieci współpracy Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 54 140,00 zł

...............

Podpisanie Listu Intencyjnego

2016-03-08 12:00

W ramach wspólnych działań i kooperacji dnia 8 marca 2016r. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH podpisał list intencyjny z Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej.

...............