Dofinansowanie zadania publicznego

Uchwałą nr 2212/IV/12 z dnia 8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r.

...............

Wykształceni technologią – Patronat Klastra

Od umiejętności i aktualności wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw. Wychodząc z tego założenia, stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju realizuje projektpt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”.

...............

Rejestracja Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Niezmiernie miło jest nam wszystkich poinformować, że Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w dniu 02 marca 2012 r. nabyło osobowość prawną i od tego też momentu może prowadzić działalność w pełnym zakresie, a także musi wykonywać wszystkie obowiązki publicznoprawne.

...............