Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. objął patronatem projekt „Kluczowy Stażysta”

Miło nam poinformować, że Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. objął patronatem projekt „Kluczowy Stażysta” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 
Projekt KLUCZOWY STAŻYSTA to odpowiedź na niewystarczającą współpracę pomiędzy obszarami biznesu i nauki. 
Jego celem jest umożliwienie naukowcom wykorzystania w praktyce swojej wiedzy, przy jednoczesnym zaangażowaniu ich w działalność wybranych firm. 

Działania projektowe adresowane są do dwóch grup:
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni i jednostek naukowych.

Mamy nadzieję, że dzięki ich współpracy i korzyściom, jakie można odnieść przystępując do projektu Kluczowy Stażysta na obszarze województwa dolnośląskiego będą pojawiały się coraz liczniej innowacyjne inicjatywy oparte na wzajemnej współpracy obu środowisk: nauki i biznesu.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem http://dolnoslaskie.ks.paip.pl/Home/AboutProject

Zdjęcia

  •  -