Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Klastra CINNOMATECH

W dniu 22 czerwca 2012 r. roku na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. Wzięło w nim udział dwudziestu członków zwyczajnych – przedstawicieli mikro, małych i średnich firm dolnośląskich i wielkopolskich.
W trakcie obrad podjęto pierwsze uchwały, w tym ustalono liczebność i skład Zarządu Stowarzyszenia. Powołano trzyosobowy zarząd w składzie Prezes Zarządu - Pani Lilla Jaroń, Wiceprezes Zarządu – Pan Jarosław Chrobot i Pan Franciszek Januszkiewicz.

W planie działań dla członków Klastra nowy Zarząd zaproponował:
1) dwa krótkie szkolenia po 6h dot.: „Wąskiego łańcucha dostaw” oraz „Możliwości kooperacyjnych w klastrze” (bezpłatne)
2) kompleksowe szkolenie 5x2 dni z podstawowych obszarów zarządzania
3) wizytę 2 dniową w Klastrze Metalowym w Lubuskiem
4) korzystanie z rozbudowanej platformy „Zdolności produkcyjnej Członków Klastra”
5) opracowanie „Raportu potrzeb biznesowych Członków Klastra”
6) wyjazd 2 osób na Targi w Stuttgarcie

W dalszej części zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia składali wolne wnioski dotyczące funkcjonowania klastra. Zaproponowano m.in. powołanie dodatkowej osoby operacyjnej, która odpowiadałaby za bezpośrednie kontakty z członkami stowarzyszenia oraz firmami mogącymi potencjalnie nawiązać współpracę z podmiotami zrzeszonymi w ramach stowarzyszenia. Decyzję przesunięto do czasu ustalenia budżetu Stowarzyszenia i kosztów zatrudnienia takiej osoby.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono m.in. wysokość i warunki opłacania składek członkowskich.

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -