Wizyty Zarządu Stowarzyszenia u członków Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Celem wizyt u przedsiębiorców należących do klastra było pozyskanie informacji do sporządzenia raportu zawierającego opis usług klastra – jako zbioru ogólnych i specjalistycznych kompetencji oraz potrzeb gospodarczych członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH.
Na jego podstawie zostaną określone kierunki rozwoju powiązania oraz możliwość realizacji wspólnego produktu lub usługi. 
Zebrane opinie i propozycje współpracy w ramach klastra umożliwią także zaproponowanie nowych form aktywności. 
Celem drugoplanowym jest zaktualizowanie opisów przedsiębiorstw na stronie internetowej Klastra CINNOMATECH oraz w katalogu informacyjno - promocyjnym. 

Notatki z dotychczasowych wizyt do pobrania poniżej: