Jedyne bezpłatne szkolenie na Dolnym Śląsku dotyczące efektywności energetycznej

2014-04-04 10:35

Celem Projektu Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest zwiększenie efektywności energetycznej polskich MŚP poprzez zmniejszenie przez nie zużycia energii.

Dla Kogo
Szkolenie adresowane jest do pracowników MŚP, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach spełniających łącznie poniższe kryteria:
• są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
• są przedsiębiorstwem działającym w branży produkcyjnej (sekcja C PKD - zgodnie z dokumentem rejestrowym przedsiębiorstwa);
• nie przekroczyły, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 000 euro;
• umożliwią Realizatorom projektu pobranie danych o zużyciu energii elektrycznej lub je udostępnią Realizatorom na zasadzie oświadczeń.

Uczestnikom szkoleń zapewnione zostaną:
 materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej;
 wyżywienie podczas szkoleń;
 certyfikat potwierdzający zakończenie udziału w szkoleniach;
 noclegi pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają indywidualne doradztwo zakresu kogeneracji, fotowoltaiki oraz efektywności energetycznej.

Zakres doradztwa dostępny jest w załączniku.

TERMIN i MIEJSCE
• 15 kwietnia 2014 r., wtorek, w godz. 9:30-16:45,
• 16 kwietnia 2013 r.,środa, w godz. 9:00-16:15.
Dolnośląski Park Technologiczny
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój

Ilość miejsc dostępnych w ramach szkolenia jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które są przyjmowane do 9 kwietnia 2014.

Korzyści wiążące się z udziałem w szkoleniu
Dla każdej z firm biorących udział w projekcie eksperci mogą opracować indywidualne raporty uwzględniające:
o Plan ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
o Schemat wykorzystania instalacji kogeneracyjnej w firmie w celu ograniczenia zużycia energii,
o Projekt dostosowanej do potrzeb danej firmy instalacji fotowoltaicznej - w oparciu o charakterystykę budynków i o profil zużycia energii,
o Prognozy finansowe, plan produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na energię w danej firmie.

Dodatkowo eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą swoją wiedzę w tematach objętych zakresem szkoleń.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu i następującemu po nim indywidualnego doradztwa wystarczy wypełnić dostępny formularz dostępny w załączniku .
Następnie należy wysłać formularz na adres:
tomasz.charkot@darr.pl
lub
aleksandra.kucharska@darr.pl
lub
Faxem : 74 64 80 451

Po pozytywnej weryfikacji Państwa zgłoszenia zostaną Państwo zaproszeni do udziału w szkoleniu.

Na etapie rekrutacji nie jest wymagane wysyłanie załączników wskazanych w formularzu. O przesłanie załączników będą proszone przedsiębiorstwa, które przejdą pozytywnie weryfikację

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielają:
Aleksandra Kucharska
tel: 74 64 80 423
e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl