Internacjonalizacji i promocja Klastra... -zakończenie projektu dla Klastra

2014-12-12 10:44

W okresie 15.09-16.12.2014r. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.  zrealizował na rzecz klastra CINNOMATECH projekt pn. „Internacjonalizacja i promocja na rynkach międzynarodowych oraz przygotowanie Klastra CINNOMATECH do uzyskania statutu klastra kluczowego”. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego  w wysokości 82 916,66zł.

W wyniku realizacji projektu nawiązano wiele kontaktów z potencjalnymi kooperantami, przedstawiono konkretne oferty współpracy, podpisano list intencyjny z portugalskim Klastrem PRODUTECH, oraz podjęto decyzję o dalszych działaniach wykorzystujących efekty projektu.


W okresie 3 miesięcy zrealizowano następujące zadania:
1. Opracowano wspólną ofertę Klastra i przeanalizowano zakres współpracy firm członków Klastra z jednostkami B+R. Niniejsza oferta została przetłumaczona na trzy języki (angielski, niemiecki, rosyjski), wykonano projekt graficzny i przekazano do wydruku.
2. Opracowano strategię marketingową Klastra i wybrano optymalne metody promocji klastra wraz z zakupem bazy danych potencjalnych klientów.
3. Opracowano Analizę oferty jednostek B+R i potrzeb Klastra. Nawiązano kontakt z jednostami B+R, które są zainteresowane podjęciem współpracy z członkami Klastra w ramach projektów B+R, oraz zleceń komercyjnych.
4. Zrealizowano trzy wizyty studyjne do Niemiec, Czech i Portugali.
5. Zorganizowano spotkanie podsumowujące dla członków Klastra.
6. Zakupiono wizytówki i pieczątki dla Zarządu Klastra, oraz koordynatora projektu.
7. Przekazano do wykonania zestaw gadżetów z logiem Klastra, DPIN S.A. i UMWD.

Zakończono rzeczową realizację zadań w projekcie. Teraz przyszła pora na wykorzystanie jego efektów w dalszej dynamicznej działalności Klastra.

Zdjęcia

  •  -