Klaster na spotkaniu dotyczącym "Finansowania przemysłu w programach badawczo-rozwojowych”

2015-05-27 12:00

Podstawowym celem spotkania jest przedstawienie sposobów finansowania przemysłu w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki. Realizacja wspólnych projektów przedstawicieli przemysłu z instytucjami naukowymi wpłynie korzystnie na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich konkurencyjności. W nowym okresie finansowania Unia Europejska szczególnie będzie wspierała projekty realizowane wspólnie z przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców co pozwoli na podniesienie innowacyjności polskich firm. Umożliwi to również ukierunkowanie badań prowadzonych na uczelni bezpośrednio na zapotrzebowania firm z przemysłu.

W ramach spotkania przedstawione zostaną nowe możliwości finansowania i realizacji projektów dla przemysłu – omówione zostaną między innymi konkursy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w tym:

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw"
DEMONSTRATOR
INNOLOT
Bony na innowacje.

Prezentowane będą także obszary badawcze, w których specjalizuje się CAMT – w szczególności:

Systemy informatyczne dla przemysłu
Modelowanie, symulacja i optymalizacja produkcji
Automatyzacja procesów wytwarzania
Technologie laserowe w procesach wytwarzania
Technologie generatywne (druk 3D)- tworzywa sztuczne (Rapid Prototyping)
Technologie generatywne (druk 3D) - metale (Rapid Prototyping)
Inżynieria odwrotna w rozwoju produktu (digitalizacja)
Systemy wizyjne w monitorowaniu procesów i ocenie jakości
Systemy CAD/CAM/CNC
Badania materiałowe

Zdjęcia

  •  -