23. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm 23.11.2016 – Pałac Na Wodzie Emotions & Thermal SPA

2016-11-22 12:00

8:30-9:30

 

Rejestracja uczestników (kawa)

9:30-10:00

Powitanie uczestników Forum

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Hetman Kraju Libereckiego

Przedstawiciel Konsulatu Generalnego Niemiec

we Wrocławiu

10:00-10:20

„Charakterystyka polsko-czeskiej

współpracy handlowej i inwestycyjnej"

Grażyna Bernatowicz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełno­

mocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej

10:20-10:40

„Aktualny stan polsko-niemieckich

stosunków gospodarczych"

dr Jacek Robak, Radca-Minister, Kierownik Wydziału

Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

10:40-11:00

Przerwa kawowa

11:00-11:20

„Wsparcie dla innowacji i kooperacji jako

siły napędowej dla gospodarki"

Kerstin Leisering, Kierownik Projektu, Działu Zbytu

i Kooperacji Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

11:20-12:00

„Sukces tkwi w szczegółach"

Panel dyskusyjny poświęcony różnicom

kulturowym w biznesie i korzyściom wynikającym

ze współpracy kooperacyjnej małych i dużych firm

dr Krzysztof Wojciechowski Collegium Polonicum,

filozof, ekspert w zakresie komunikacji interkulturowej.

František Molík, Dyrektor Oddziału Zamiejscowego

w Nachodzie, Izba Gospodarcza Kraju Kralowohradeckiego

Eberhart Büttner, Właściciel IBG Management Consulting

Zbigniew Ładziński, Właściciel Grupy Ładziński

Moderator: Katarzyna Rzeźniczek

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-17:00

Giełda Kooperacyjna i spotkania B2B (kawa)

Na potrzeby 3-stronnej Giełdy Kooperacyjnej KARR SA

posiada internetowy system kojarzenia firm B2B.

Spotkania uczestników będą odbywać się zgodnie

z ustalonymi przez firmy harmonogramami rozmów.

9:30-17:00

Stoiska informacyjne

Partnerzy: instytucje otoczenia biznesu,

ośrodki innowacji i transferu technologii