Spotkanie organizacyjno-informacyjne Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH

2018-01-03 12:00

ZAPROSZENIE
na spotkanie organizacyjno informacyjne i
na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu


Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane działalnością Klastra na spotkanie organizacyjno-informacyjne oraz członków Klastra na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 25.01.2018 r. o godz. 10:00 na Politechnice Wrocławskiej

przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław,

budynek B-4, sala 2.41 (mapa w załączniku)


Proponowany porządek spotkania organizacyjno-informacyjnego:

   

10:00-10:15 

 

10:15 – 10:20

 


Rejestracja uczestników,

 

Powitanie uczestników i słowo wstępne

Paweł Hofman – Prezes Stowarzyszenia

10:20 – 10:35

Działania proinnowacyjne w ramach partnerstwa klastrowego -
projekty B+R:

        Technologia wytwarzania kompozytów zoptymalizowanych pod kątem obciążeń
(KLASTER pozyskał dofinansowanie w wysokości 647 289 PLN)

        Przygotowanie wniosku na Opracowanie nowej technologii prostowania w cyklu automatycznym kształtowników metalowych trudno prostowalnych na bazie dostępnych metod oraz stanowiska badawczo-doświadczalnego do zbierania danych procesowych i testowania postawionych tez dla opracowanej technologii w ramach RPO WD Poddziałanie 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

(C
ałkowita wartość projektu 1 687 760,00 PLN)

Członkowie klastra + Zarząd

10:35 - 11:00

Ramy współpracy i zadania Klastra w projekcie CORNET/InveTEC
Technologia wytwarzania kompozytów zoptymalizowanych pod kątem obciążeń.
Czas realizacji projektu lata  2018-2019.

Dr inż. Mariusz Frankiewicz

11:00 – 11:15

Środki wspierające rozwój działalności B+R
•    RPO Województwa Dolnośląskiego, Poddziałanie 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
•    NCBiR, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Radosław Porczyński – Członek Zarządu Inkubatora CUBATEX

 

11:15 – 11:30

Doradztwo w obszarze wsparcia współpracy transgranicznej w zakresie innowacyjności na polsko-saksońskim pograniczu
w ramach projektu InnoCopPolSax realizowanego przez KARR, Wirtschaftsförderung Sachsen, Inkubator Inowacji i Przedsiębiorczości TGZ Bautzen

•    Konsulting zagadnień w kontekście potencjału do projektów B+R
•    Audyt innowacyjności
Czas realizacji luty – maj 2018

Radosław Porczyński – Członek Zarządu Inkubatora CUBATEX

11:30 – 11:45

Propozycje produktu klastrowego.
Omówienie propozycji projektów zgłoszonych przez członków Klastra:

    Platforma informacyjna Events for Business (www.events4b.eu)


Paweł Hofman

11:45 - 12:15


Przerwa kawowa 

12:15 – 12:30

Kluczowe działania zrealizowane w roku 2017 i planowane na 2018 rok:

    - rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy 

    - transfer technologii - udział w Projekcie Trans3Net jako partner
      (mapa partnerów http://141.30.75.25/map/ )

 Współpraca z Białorusią:

  • Współpraca ze strefą ekonomiczną okręgu Brzeskiego

  • export/import produktów/usług na rynek Euroazjatycki

Plan na 2018r
    - zwiększenie zakresu kompetencji Klastra,
      (przygotowania do pozyskania statusu Klastra Kluczowego) 

Paweł Hofman

12:30 – 12:45

Możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych dla firm zrzeszonych Klastrze Cinnomatech.

Nowe powłoki podnoszące odporność na zużycie ścierne/erozyjne, w tym w wysokich temperaturach, na komponenty ze stopów metali (głównie stali). Powłoki alternatywne do natryskiwanych cieplnie z węglika wolframu (WC/Co)

Dr inż. Mariusz Frankiewicz

12:45 – 13:00

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Omówienie projektu:

Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników


w ramach działania 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

 Okres realizacji projektu: do 31.07.2019.

 

Paweł Płocheć


13:00 – 13:20

Prezentacja działalności i obszary współpracy między Klastrem, a
Dolnośląskim Funduszem Rozwoju S.A.

13:20 – 13:40

Podsumowanie spotkania, 
wnioski członków Klastra

Zarząd Stowarzyszenia
Termin potwierdzenia uczestnictwa do 24.01.2018 na adres email pawel.hofman@cinnomatech.pl


Z poważaniem Zarząd Klastra