Opracowanie prototypu prasy do brykietowania

2018-12-14 12:00

irma WROPOL Engineering Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod tytułem: „Opracowanie prototypu prasy do brykietowania nowej generacji w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe”, w ramach Wniosku o dofinansowanie nr RPDS.01.02.01-02-0077/17. Efektem projektu jest innowacyjna prasa do brykietowania BE 720, nowej generacji, o bardzo wysokich parametrach i wydajności.Sprawdź prasę do brykietowania nowej generacji BE 720.

BE-720.jpg 1024x768 87kB

DANE TECHNICZNE