Zaproszenie do udziału w spotkaniach przedsiębiorców „GREEN VENTURES 2013”

2012-10-22 12:00

Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie przygotowuje obecnie 16 edycję spotkań przedsiębiorców GREEN VENTURES, które będzie miało miejsce od 28 do 30 stycznia 2013 roku jako impreza towarzysząca targom TERRATEC i ENERTEC w Lipsku/Niemcy. Giełda kooperacyjna, jedna z największych tego typu imprez na terenie Niemiec jest organizowana dla firm z sektora ochrony środowiska i gospodarki energetycznej, w tym dla firm zajmujących się między innymi problematykę ochrony wody, powietrza i gleby, energii i budownictwa, recyklingu i materiałów i surowców odnawialnych. Swój udział zapowiedziały już firmy z krajów Zatoki Perskiej, Hiszpanii Danii, Finlandii, Polski, Czech, Chin, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Rosji, i wielu innych krajów. W 2013 roku, partnerem imprezy są kraje Zatoki Perskiej.

W poprzednich latach w spotkaniach „Green Ventures” wzięło udział ponad 4100 firm ze 103 krajów ze wszystkich kontynentów. Program imprezy pozwala na coroczny udział w spotkaniach bilateralnych zarówno dla firm , jak i organizacji z ok. 35 krajów na każdej imprezie. Forum odbywało się dotąd corocznie od 1998 roku w Niemczech, w latach 2002 i 2004 w Chinach, w 2008 roku we Włoszech, oraz w 2011 roku w Brazylii.

Zakres tematyczny Green Venture 2013 obejmuje między innymi następujące zagadnienia :
Ochrona wód, powietrza, ziemi
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody – planowanie, wykorzystanie, rozprowadzanie,
Rekultywacja terenów i gruntów,
Oczyszczanie powietrza i gleby oraz zapobieganie ich skażeniu,
Likwidowanie niewypałów
Energia i budownictwo
 
Planowanie gospodarki energetycznej (odzyskiwanie, dystrybucja, oszczędzanie),
Energetyka odnawialna,
Wytwarzanie energii cieplnej i jej przesył,
Energia cieplna pochodząca z odpadów,
Izolacje,
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska budownictwo (architektura, projektowanie, metody budowania oraz sprzęt), Zarządzanie obiektami,
Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.),
Modernizacja i restaurowanie obiektów,
Burzenie obiektów i recykling

Recykling i materiały odnawialne
Zbieranie i składowanie odpadów, transport i recykling,
Kompostowanie odpadów,
Wytwarzanie i wykorzystanie materiałów pozyskiwanych z surowców odnawialnych lub odpadów,
Materiały ulegające biodegradacji

Opłata za uczestnictwo wynosi 50 EUR dla firm z Polski, i 200 EUR dla firm z Niemiec i obejmuje poniższy pakiet usług:
- uczestnictwo w całym programie giełdy kooperacyjnej „Green Ventures” 28-30.01.2013
- karty wstępu na imprezy targowe TerraTec i Enertec i konferencję Biomasową podczas całego okresu trwania targów
- publikacja profilu firmy uczestnika w katalogu drukowanym i wersji katalogu on-line
- opieka tłumaczy podczas „Green Ventures” jeżeli jest to konieczne – przyjęty jest język angielski jako język podstawowy do rozmów bilateralnych
- organizację, oraz rezerwacje i planowanie terminów spotkań bilateralnych
- obiad w miejscu imprezy 29 stycznia 2013
- udział w wieczornym bankiecie na terenie targów w dniu 28 stycznia 2013 i wieczorze targowym 29 stycznia 2013
- udział w wycieczce - zwiedzanie innowacyjnych firm i projektów w Saksonii w dniu 30 stycznia 2013 roku

Green Ventures daje możliwość odbycia wielu optymalnie zorganizowanych spotkań i nawiązania bezpośrednich kontaktów. Od decyzji uczestników zależy skorzystanie z całego programu, czy też z poszczególnych jego składowych. Preferencje i zainteresowanie poszczególnymi punktami programu, można zgłosić zaznaczając je na formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
 +49 331 2786241 w Niemczech
lub  +48 69 156 57 56 w Polsce.

Prosimy przesyłać zgłoszenia pod numer faksu
 +49 331 2786191
lub E-mailem: Biuro@komfort-international.com

Dalsze informacje i warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronach:
www.green-ventures.com, lub na stronie
www.komfort-international.com gdzie można będzie dokonać zgłoszenia on-line,