Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie zadania publicznego pn. „Promocja oraz rozwój współpracy w ramach Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH”

Uchwałą nr 619/IV/11 z dnia 9 maja 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2011 r.
W ramach konkursu Dolnośląski Park innowacji i Nauki S.A. otrzymał dofinansowanie w kwocie 92.076,00 zł. na realizację zadania pn. „Promocja oraz rozwój współpracy w ramach Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH”. 
 
Okres realizacji: 01.06.2011 do 15.12.2011 roku

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących etapów:
ETAP 1. Przeprowadzenie działan informacyjnych i promocyjnych oraz rozwój działalności Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH
ETAP 2. Opracowanie i wdrożenie platformy wymiany wolnych mocy produkcyjnych
ETAP 3. Udział Klastra CINNOMATECH w Targach Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny Polska oraz udział Klastra Cinnomatech w targach EMO
ETAP 4. Zarządzanie projektem

Realizacja zadania pozwoli na:
  • Aktualizację strony internetowej i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących klastra CINNOMATECH
  • Pozyskanie do klastra nowych partnerów, odpowiadającym potrzebom dotychczasowych członków, w tym partnerów uczelnianych i sektora badawczego,
  • Promocję Klastra CINNOMATECH podczas Targów Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny Polska oraz udział w targach EMO
  • Stymulowanie rozwoju powstałej sieci kooperacji
  • Rozpowszechnienie i promocję korzyści wynikających z wzajemnej współpracy i promocji zalet klastra CINNOMATECH wśród partnerów krajowych i zagranicznych (zarówno globalnych jak i MSP),
  • Stworzenie Platformy wymiany mocy produkcyjnych, która umożliwi członkom klastra pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów, a w razie potrzeby (brak odpowiednich urządzeń lub niedobory mocy) skorzystanie ze stanowisk roboczych w partnerskich zakładach produkcyjnych.

Powyższe działania pozwolą również na przygotowanie lepszej i pełniejszej prezentacji klastra CINNOMATECH na Europejskiej Konferencji ManuFuture odbywającej się we Wrocławiu w październiku 2011 r., której DPIN jest jednym ze współorganizatorów.