Misja i cele

Istota funkcjonowania klastrów nie jest łatwym zagadnieniem, ponieważ od wielu lat to właśnie konkurencja była podstawą planowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw. Obecnie przedsiębiorstwa potrzebują zmiany dotychczasowego podejścia opartego na konkurencyjności na podejście oparte na mądrej współpracy.

"Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie biznesu wymaga od przedsiębiorców szybkiej adaptacji do zmian zachodzących w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu. Identyfikacja i wykorzystanie szans pojawiających się na rynku wymaga zdywersyfikowanych zasobów i kompetencji. Innowacyjne pomysły, czy nowoczesne technologie są wprowadzane w życie na poziomie przedsiębiorstw. Działalność taka jest bardzo opłacalna, ale wiąże się z nią także duże ryzyko. Zagrożenie dotyczy głównie nieprzyjęcia produktu bądź technologii na rynku, co może wynikać między innymi ze zbyt wysokiej ceny dla odbiorców. Osiągnięcie dużej elastyczności, przy zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy kosztami i zyskami z działalności, jest możliwe przede wszystkim po przez konsolidację wysiłków kilku podmiotów gospodarczych. Trend związany z przejściem od współzawodnictwa do współpracy był wyraźnie zauważalny na świecie w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie podejmowane są inicjatywy w tym kierunku również w Polsce. Jedną z nich jest Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH." [Gąbka J., Chlebus E., Klaster jako forma sieciowo rozproszonego prowadzenia biznesu, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom I, pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzanie Produkcją, Opole 2011, s. 222-235.]

"Od kilku lat popularność problematyki klastrów w Polsce dynamicznie wzrasta. Klastry stały się misyjnym symbolem programów unijnych, planów gospodarek narodowych i regionalnych oraz konkretnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Istota funkcjonowania klastrów nie jest jednak łatwym zagadnieniem, bowiem od 50 lat to konkurencja była podstawą strategicznego myślenia, planowania i wdrażania strategii. Wraz ze strategicznym myśleniem opartym na budowaniu przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwa osiągały nie więcej niż inkrementalny wzrost - imitację lub ewolucyjny wzrost, a nie podstawową wartość innowacji. Przedsiębiorstwa potrzebują przeskoku od podejścia konwencjonalnego opartego na konkurencyjności produktów do podejścia innowacyjnego opartego na tworzeniu wartości bazującej na współpracy." [dr inż. Lilla Knop, "Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce"]